ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Kru.Pui

สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เชื่อมต่อโดเมน .th

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 

(THAI NETWORK INFORMATION CENTER FOUNDATION) 

       เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานชื่อโดเมน....อ่านต่อ

โปรแกรม MSWLogo เอ็มเอสดับเบิลยูโลโก 

     ย่อมาจากไมโครซอฟต์วินโดวส์โลโก (Microsoft Windows Logo) เป็นโปรแกรมที่อนุญาต ให้นำมาใช้เพื่อการศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการแจกจ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นตัวแปลภาษาในระบบ Interpreter...อ่านต่อ